Inspirerend (online) vergaderen; niet langer ellenlange sessies maar vlot alles op tafel voor concrete, werkbare besluiten

Werken jullie in je (project)team plezierig samen? Maar zijn de vergaderingen niet echt inspirerend? Zijn ze ellenlang en komen er weinig concrete besluiten? Komt niet alles op tafel om tot een concrete, werkbare besluiten te komen? En is het nu nog lastiger nu alle overleg online plaatsvindt?

Oorzaken, die we veel tegen komen, zijn:

  • Medewerkers berijden hun stokpaardjes
  • Er zijn heftige discussies, zonder dat jullie verder komen met het onderwerp, er komt bijv. geen concreet besluit
  • Of…iedereen houdt zijn mond angstvallig om discussie te vermijden en het gesprek wordt achteraf op de gang gevoerd
  • Er is geen duidelijk actielijst na afloop en op acties wordt niet teruggekomen
  • De vergadering lijkt op een mededelingen rondje van de leidinggevende
  • Collega’s gebruiken de vergadering om hun gal te spuwen en te klagen, zonder dat er naar oplossingen wordt gezocht. Of na afloop wordt er weer geklaagd dat het toch niet gaat werken, wat is besloten
  • Er worden geen of onduidelijke besluiten genomen
  • Tijdens de vergadering komt niet vlot alles op tafel waar het over zou moeten gaan

Herken je één of meerdere van deze punten? Dan is het een goed idee om jullie manier van vergaderen eens onder de loep te nemen. 

inspirerend vergaderen

 

Hoe? De werkwijze:
Tijdens een workshop van een dag, gaan we aan de slag met een ‘normale’ vergadering, zoals jullie die altijd houden. En tijdens de vergadering maken we steeds een uitstapje naar een stukje theorie, of naar een analyse van wat er op dat moment in de vergadering gebeurt. Dus op cruciale momenten leggen we de vergadering stil, en kijken we samen naar wat er gebeurt en hoe het anders kan.
Uiteraard staan we ook stil bij de verschillende rollen, zoals de rol van voorzitter en notulist.
Maar we kijken ook naar de bijdragen en de invloed van alle teamleden.
En we gaan direct oefenen met het toepassen van andere manieren van discussie voeren.

Ook oefenen in het anders nemen van besluiten, kan een onderwerp zijn.
Heb je zin om jullie manier van vergaderen onder de loep te nemen en nieuwe manieren te ontdekken? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.