Omgaan met lastige ouders, ouders die druk op je leggen

Voor wie?

Leerkrachten in het basis en voortgezet onderwijs.

Wat leer je? Wat is het resultaat?

 • Je vergroot je gespreksvaardigheden
 • Je wordt je bewust van je eigen manier van communiceren met ouders en het effect daarvan op de ouder(s)
 • Je leert stevigheid te houden in discussies
 • Je leert gesprekstechnieken om plezierig nee te kunnen zeggen of grenzen te kunnen stellen en regie te houden in het gesprek
 • Je leert gesprekstechnieken om van de ouder als ‘tegenstander’ te komen tot de ouder als medestander, als samenwerkingspartner

Waardoor je:

 • Effectiever omgaat met ouders die je onder druk zetten, bijvoorbeeld t.a.v. het schooladvies
 • Gaat van ouders als ‘tegenstanders’ naar ouders als samenwerkingspartners
 • Meer gemak en zelfvertrouwen ervaart en daardoor plezier in gesprekken met ouders

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de training

 • Communicatie technieken
 • Wat kan ik doen met lastige ouders, ouders met haast of die kritisch zijn bijvoorbeeld? Of die me onder druk zetten over het schooladvies?
 • Grenzen stellen en assertief communiceren
 • Wat kan ik doen om steviger te zijn in discussies?
 • Wat kan ik doen om niet tegenover, maar naast de ouder te staan in ons contact?
 • Hoe geef ik feedback

Hoe?

De training omvat twee dagen, met een tussenpoos van ongeveer één maand.
Tijdens de training wordt niet alleen gewerkt aan het vergroten van theoretische kennis, maar wordt door alle deelnemers ook veelvuldig geoefend met praktijksituaties, zowel met telefonisch oudercontact als persoonlijk contact.
Aan het eind van de eerste trainingsdag maken alle deelnemers een persoonlijke actieplan waarin zij vastleggen welke acties ze in de tussenliggende periode willen gaan nemen. Met welke punten ze extra gaan oefenen.
Tijdens de tweede trainingsdag kijken we naar deze actiepunten en gaan we verder oefenen aan de hand van praktijksituaties. We werken die dag samen met een trainingsacteur.

Heb je nog vragen? Neem gerust contactmet ons op!