Over TGI

In alle trajecten die wij verzorgen, werken we met Themagecentreerde Interactie; TGI

Wat is TGI?

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een systeem van waarden en uitgangspunten en een concrete methodiek voor constructief samenwerken en het ontwikkelen van leiderschap. TGI is geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor de effectiviteit van organisaties, teams, projectgroepen, cursus/trainingsgroepen of onderwijssituaties.

TGI bevordert gelijkwaardigheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties en stimuleert alle betrokkenen die in een situatie samenwerken om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.

Een van de centrale methodische uitgangspunten is het balanceren tussen vier factoren:                

                    

Overal waar mensen met elkaar werken, leren en leven zijn vier factoren aan het werk:

  • Iedere afzonderlijk betrokken persoon met zijn competenties, wensen, gevoelens levensgeschiedenis: het IK
  • De relaties en interacties tussen alle betrokkenen, de dynamiek in het team/ de groep: het WIJ
  • De taak waaraan gewerkt wordt, het doel, de opgave of leerstof: HET
  • Het kader, de context, de factoren uit de omgeving: de GLOBE

Wij gaan ervan uit dat deze vier dimensies van even groot belang zijn en dat zij elkaar onderling beïnvloeden. Dat betekent dat elk van deze factoren aandacht dient te krijgen én dat zij in hun onderlinge samenhang benaderd moeten worden.  

TGI roept mensen op de eigen vrije ruimte om invloed te nemen en keuzes te maken, te verkennen en te gebruiken. Dit vanuit een besef dat je als mens verantwoordelijkheid bent voor jezelf en het geheel waarvan je deel uitmaakt: de groep, het team, de organisatie, de samenleving. In de woorden van Ruth C. Cohn, de grondlegster van TGI: ‘Be your own chairperson!’.

In het leiden en begeleiden vanuit TGI speelt het stimuleren van de zelfsturing van mensen dan ook een belangrijke rol.

Het vier-factorenmodel is een waardevol instrument bij de planning van een bijeenkomst of situatie, voor het maken van een analyse, zowel bij de voorbereiding als bij de evaluatie van bijeenkomsten.

Met behulp van TGI kun je je medewerkers inspireren en hen stimuleren hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.

 

 Verder lezen over TGI, wat het kan betekenen? Lees hier dan verder