Coachen van agile teams; focus op resultaat én samenwerking

 

Veel organisaties werken inmiddels met agile methodieken, tools en technieken. Het aantal scrum masters en agile coaches neemt snel toe. Er is in de community -terecht- veel aandacht voor agile technieken. Voor een van de meest wezenlijke onderdelen van het vak scrum master en/of agile coach is minder aandacht, zo lijkt het: verbeteren van de samenwerking door teamcoaching. De training Focus op resultaat en samenwerking;  teamcoaching in een agile omgeving richt zich precies op dat onderdeel: hoe coach ik een team naar ‘high-performance’? Hoe identificeer ik de niet-zichtbare problemen in een agile team?  Wat doe ik met mijn scrumteam, als het niet lekker loopt, welke interventies werken dan?

Doelgroep 

Deze training is geschikt voor jou als ervaren product owner, scrummaster, scrum coach en/of agile coach.

 • Je hebt behoefte om in een retrospective wat dieper te gaan dan ‘wat ging goed, wat kan beter’.
 • Je werkt met teams waar het niet vanzelfsprekend loopt. Tijdens de sprintplanning, stand-up, of de retrospective komt er weinig op tafel. Teamleden voelen zich niet vrij genoeg om zich uit te spreken en geven geen feedback aan elkaar. Er wordt bijvoorbeeld niet gevraagd naar de reden dat taken ongedaan blijven. Teamleden kijken naar jou met een vragende blik. In de wandelgangen wordt er wel van alles besproken….
 • Er is iets in de teamdynamiek waar je de vinger niet op kunt leggen. Je vermoedt dat het te maken heeft met onderling vertrouwen, maar weet niet goed hoe jij daar iets aan kunt veranderen. En je wilt meer weten over jouw mogelijkheden om de sfeer, de samenwerking in het team een positieve impuls te geven.

Herken je je in één of meerdere van deze punten? Dan is deze verdiepende training iets voor jou.

Door deze training krijg je:

 • Meer zicht op de fundamenten van agile teams: wat moet een organisatie en in het verlengde daarvan een teamcoach stimuleren?
 • Meer zicht op de processen binnen teams, wat zorgt dat er voldoende vertrouwen ontstaat in een team. Of wat maakt dat dat soms niet gebeurt.
 • Kennis over hoe jij de samenwerking in het team kunt stimuleren en ook wat je daarvoor vooral niet moet doen
 • Kennis van mogelijke interventies als het niet lekker loopt in je team
 • Nieuwe werkvormen voor bijvoorbeeld retrospectives in je rugzak én je weet beter waarvoor een werkvorm ingezet kan worden, welk effect hij heeft.
 • Ervaring in het werken met het 4-factorenmodel van Themagecentreerde Interactie. Dit model is o.a. geschikt om zicht te krijgen op complexe samenwerkingssituaties. Het maakt duidelijk wat er aan de hand is en wat er nodig is om vooruit te komen.

 Werkwijze

De training omvat 2 dagen met een tussenperiode van ongeveer 4-5 weken

 • Afwisseling van theorie en praktijk, waarbij we nadrukkelijk vragen om ervaringen en problemen uit de eigen praktijk in te brengen.
 • Interactie en afwisseling door middel van een simulatie, oefeningen, methodieken en werkvormen
 • Deze manier van werken zal je ondersteunen in je rol op taak- en procesniveau

Wat vragen we van jou?

 • Actieve deelname aan het proces door inbreng van eigen casuïstiek en leervragen
 • Meedenken met medecursisten en hun vraagstukken, in de vorm van intervisie en constructieve feedback
 • Tussen de cursusdagen door in de praktijk toepassen van het geleerde, reflecteren op ervaringen en deze ervaringen meebrengen naar de volgende bijeenkomst

Inhoud

 • Werken met een simulatie om meer zicht te krijgen op de basisvoorwaarden voor agile teams
 • Kennismaken met de fasen van teamontwikkeling en wat jij kunt doen om de ontwikkeling van het team te bevorderen
 • Verschillende interventies leren kennen die jij kunt doen in je rol als scrum master, scrum coach of agile coach
 • Werken met de 4-factoren analyse
 • Kortom; wat kan jij doen als coach om het vertrouwen in het team te laten groeien en zo bij te dragen aan een veilig klimaat waarin mensen zich durven uitspreken

Wil je deze training incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

 

Over de trainers

     Thea Beentjes

Thea werkt sinds 1995 als zelfstandig trainer en teamcoach. Zij is gespecialiseerd in samenwerkings- en communicatievraagstukken.

Zij is erkend opleider Themagecentreerde Interactie voor het Ruth Cohn Instituut Internationaal.

Haar werkveld beslaat overheden, non-profit- en commerciële organisaties.

In haar werk komt ze vaak in complexe situaties, met name rond samenwerking, waarin veel verschillende belangen en gevoelens bij elkaar komen. Ze vindt het noodzakelijk om dan breed kijken en alle belangen af te wegen. Het helpt daarbij om effectieve hulpmiddelen te hebben om een gedegen analyse te maken, van wat er speelt, bijvoorbeeld in de groepsdynamiek. Hiermee wordt ook  duidelijk welke interventies nodig zijn.

‘Ik ervaar dagelijks het belang van een brede kijk op wat er speelt in een project of binnen een agile team. Ik leer mensen graag, om ook op die manier kijken, bijvoorbeeld wanneer het niet lekker loopt. Om zo effectiever samen te werken aan een goed resultaat'

  

     Jan Dirk Hogendoorn

Jan Dirk is agile coach, scrum master, trainer en facilitator. Hij traint, begeleidt en werkt samen met agile teams in verschillende organisaties.

Hij is expert op het gebied van zelforganisatie en zelfsturing en heeft daarnaast jarenlange ervaring in projectmatige omgevingen.

Jan Dirk werkt met teams en organisaties aan hun wendbaarheid door aandacht te geven aan zowel werkprocessen als team dynamiek. De combinatie van deze twee haalt het beste naar boven en zorgt voor tastbare resultaten en bovenal veel plezier!

Naast zijn werk geeft hij regelmatig trainingen en workshops over verschillende onderwerpen binnen deze thema’s, zoals agile en/of Scrum trainingen, Kanban, Product Owner, agile projectmanagement, projectmatig werken, zelforganisatie en zelfsturing.

 ‘Ik ben altijd op zoek naar effectievere vormen van samenwerking binnen een team, waarbij geldt; culture eats strategy for breakfast. Een prettige teamsfeer is het allerbelangrijkste’