Integer werken: hoe lukt dat? Je professioneel ethisch handelen versterken met TGI

  • Morele keuzes van anderen brengen je in een lastig parket: Ga je kleur bekennen?
  • Je vraagt je af: wanneer mag ik iemand bepaalde kennis onthouden; wanneer moet ik juist wel iets vertellen?
  • Je ervaart spanning tussen jouw eigenbelang en het belang van je klant.
  • Je komt in conflict met jezelf doordat je een dubbele pet op hebt.

Heb jij hier wel eens last van?

In onze complexe en veranderende wereld is een belangrijke competentie het vermogen om integer beslissingen te nemen, daar transparant over te zijn en er met moed naar te handelen.

 

Doel

Je versterkt je morele competentie door te werken met de Themagecentreerde Interactie (TGI). TGI bevordert effectieve communicatie, leiderschap en zelfsturing.

Je krijgt ervaring in het herkennen van ethische dimensies in werksituaties; met het wegen en beoordelen van morele kwesties; met het communiceren van je oordeel erover; en je ontdekt wat je nodig hebt om er moedig en tactisch naar te handelen.

Opzet

  • Voorafgaand aan de training heb je een intakegesprek.
  • Je verkent de theorie over TGI en over professioneel ethisch handelen: Hoe kan TGI mij helpen om richting en route te bepalen?
  • Je oefent met de toepassing van het vier-factorenmodel van TGI. Zo verkrijg je inzicht in complexe, gelaagde situaties en krijg je zicht op je eigen handelingsmogelijkheden daarbinnen.
  • Je werkt aan casuïstiek van jezelf en van andere deelnemers. Zo ontstaat een rijkdom aan perspectieven op elkaars casuïstiek.
  • Je maakt een zelfinschatting van je morele competentie en formuleert ontwikkelpunten waarmee je na de training in de praktijk aan de slag wilt.
  • Er is rust en tijd voor je ontwikkeling in een mooie omgeving, met goede verzorging.

Voor wie?

Degenen die de professionaliteit van hun ethisch handelen willen versterken. 

Heb je vragen? Of wil je een oriënterend gesprek?

Bv. over in-company traject? We beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wil jij steviger staan in ethische spanningsvelden?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

TGI-opleiding

Binnen de internationaal erkende TGI-basisopleiding of TGI-diplomaroute van het Ruth Cohn Institute International geldt deze training als een M-cursus.

 

Over de trainers

Thea Beentjes, zelfstandig trainer, (team)coach en TGI-opleider

‘Ik ervaar dagelijks het belang van een sterk ontwikkeld moreel kompas en het transparant kunnen zijn over de afwegingen die ik maak.’

Thea is gespecialiseerd in samenwerkings- en communicatievraagstukken en intervisie.

Zij is erkend opleider Themagecentreerde Interactie voor het Ruth Cohn Instituut Internationaal. Haar werkveld beslaat overheden, zorg en commerciële organisaties.

In haar werk komt ze vaak in complexe situaties waarin veel verschillende belangen bij elkaar komen. Ze vindt het noodzakelijk om dan breed kijken en alle belangen af te wegen. Het helpt daarbij om effectieve hulpmiddelen te hebben om een gewogen, moreel besluit te kunnen nemen. TGI is daarvoor een belangrijke hulpbron. Thea leert anderen graag om te werken met TGI, vooral in relatie met ethiek.

 

Marjan Huisman, zelfstandig adviseur, trainer, coach en TGI-opleider i.o

‘Integriteit brengt kwaliteit en duurzaamheid.’

Marjan is gespecialiseerd in mondelinge en schriftelijke communicatie bij besluitvorming. Ze promoveerde op besluitvorming in vergaderingen en is TGI-gediplomeerd. Zij heeft o.a. veel ervaring met communicatietrainingen over de bevordering van ‘compliance’ en rechtvaardig beslissen. Met haar werk draagt ze graag bij aan transparante en menswaardige communicatie in organisaties. TGI biedt haar daarbij een krachtige ondersteuning.

Marjan geeft TGI graag door aan anderen, zodat ze een menselijk en optimistisch handelingsperspectief kunnen ontwikkelen. Ze vindt het zinnig om TGI in te zetten bij ethisch geladen vragen, omdat het maatschappelijk belang hierbij groot is.