Waarom je je probleem beter aan een collega kunt vertellen en hoe jouw team daarmee geholpen wordt

Herken je de volgende situatie? Je loopt al een paar dagen te denken over de oplossing van een probleem in jullie organisatie. Je hebt al meerdere keren allerlei opties door je hoofd laten gaan, en keer op keer zit de goede oplossing er niet bij. Ook allerlei sombere scenario’s zijn al door je hoofd geschoten, in het geval je niet snel genoeg een oplossing weet te vinden.

Als je ’s morgens opstaat, duikt de gedachte aan het probleem als eerste in je hoofd op. Als je ’s avonds met je partner zit te praten, zie je opeens in gedachten een boze directeur die verbolgen is over jouw gebrek aan daadkracht en de consequenties daarvan.
Er met een collega over praten? Lastig! Je zou, zo vind je, namelijk zelf de oplossing moeten weten. Daarvoor wordt je immers ingehuurd en betaald.
‘En wat zullen mijn collega’s wel niet denken als ik om hulp moet gaan vragen?’, is een gedachte die ook regelmatig door je hoofd schiet.
En zo verstrijken er dagen, besteed je energie en tijd aan het probleem, zonder dat er een oplossing komt.

Wat is de waarde van het vertellen van je probleem aan je collega?

  • Door het aan iemand anders te vertellen, orden je je probleem automatisch. Je gaat ordenen om het te kunnen vertellen; wat is oorzaak, wat is gevolg. Wat zijn oplossingen die je zelf bedacht, wat zijn voor- en nadelen daarvan. Door er met iemand anders over te praten, creëer je overzicht, zodat de ander jouw verhaal begrijpt. En dat overzicht is voor jouzelf ook fijn.
  • De ander zal je vragen stellen, die jij je zelf niet kunt stellen. Jij stelt jezelf steeds jouw identieke vragen, omdat jij ‘jij bent’. Met steeds hetzelfde stel hersenen, dezelfde achtergrond, dezelfde kijk op de wereld, kom je eenvoudig niet op andere vragen. En dus ook niet op andere oplossingen. Het is vaak verbazingwekkend hoe één vraag van iemand anders, je op andere gedachten brengt. Die ook weer andere oplossingen genereren.
  • Je collega vindt het vast leuk om met jou mee te denken. Bijna iedereen voelt zich gevleid als hij/zij gevraagd wordt om mee te denken. En het zit in mensen om het leuk te vinden een ander te helpen. Het willen helpen van anderen is in bijna ieder mens ingebakken. 'Je kunt niet iemand bergopwaarts helpen zonder zelf dichter bij de top te komen', is een spreuk van Norman Schwarzkopf. Door de ander te helpen, help je jezelf ook.
  • Alle tijd die jij in je eentje besteedt aan het denken over jouw probleem, komt niet ten goede aan de rest van je werk. En misschien ook wel niet aan je humeur. Dus het delen spaart tijd uit.

Voor jouzelf helpt het dus om de frisse blik van de ander te kunnen gebruiken.

En hoe help je nou jouw team door een probleem te delen?

Door jouw probleem aan je collega voor te leggen, laat je merken dat je je collega vertrouwt. En met vertrouwen werkt het zo, dat vertrouwen geven, tot resultaat heeft dat je ook vertrouwen krijgt.
Vertrouwen is, zoals ik in vorige nieuwsbrieven al schreef, hét bindmiddel in teams.
Door hulp te vragen, laat je jezelf zien als mens met kwaliteiten en als mens die soms ergens in vast zit. Een beetje kwetsbaarheid laten zien, in de zin van hulp vragen, vergroot het onderling vertrouwen. En wakkert de onderlinge bereidheid elkaar te helpen aan.
Alle tijd die teamleden besteden aan het hooghouden van de schijn dat ze onfeilbaar zijn, nooit ergens over piekeren, komt niet ten goede aan hun resultaten. Deze ’verhullende’ bezigheid kan namelijk veel energie en tijd kosten. Door meer samen te praten over de dingen die je niet makkelijk opgelost krijgt, doorbreek je het patroon van ‘schijn ophouden’.
Elkaar helpen, meedenken over elkaars vraagstukken, schept een band, het bevordert de teamgeest.