Dankzij of ondanks feedback samenwerken; we kijken naar de kosten en de baten

In mijn werk als trainer en teamcoach hoor ik regelmatig van teams dat ze moeite hebben met het fenomeen ‘feedback’. Vaak is het geven van feedback niet vanzelfsprekend. Regelmatig vertellen de teamleden over hun angst, dat feedback geven uitloopt op regelrechte confrontaties en ruzies.

‘Ik weet niet hoe ik goed feedback kan geven’ of ‘die ander is nou eenmaal zo, wat helpt het dan om er iets over te zeggen’ zijn veel genoemde redenen om er maar niet aan te beginnen.
Jammer, want wanneer er in een team voldoende vertrouwen is om wel feedback te geven, dan levert dit het team veel op.

Geen ruzie maar vertrouwen en groei

De opbrengst van een open sfeer, waar feedback gegeven én ontvangen kan worden, is groot:

  • Irritaties groeien niet, er ontstaat geen toenemende spanning door onuitgesproken zaken
  • De teamleden geven elkaar de kans zich meer bewust te worden van hoe ze over komen, wat hun gedrag bij de ander oproept, kortom hun blinde vlek wordt kleiner
  • Er hoeft minder energie gestopt te worden in het verbergen van je zwakheden. Wanneer het normaal is in je team om elkaar aan te spreken als het gedrag van de ander niet als plezierig wordt ervaren, ontstaat er een plezierige openheid waarin het mogelijk is om naast je kwaliteiten ook je zwakkere punten te laten zien. Ieder mag er zijn met zijn kwaliteiten én zijn aandachtspunten
  • Als team leer je van en met elkaar door feedback te geven
  • In het team gaat het leren door medewerkers veel sneller, wanneer ze elkaar feedback geven en niet alleen terugkoppeling krijgen over hun functioneren tijdens het functioneringsgesprek met hun manager twee maal per jaar

Als het effect zo positief kan zijn, waarom geven wij dan geen feedback?

Meestal is een gebrek aan vertrouwen binnen het team de oorzaak. Ik noem een paar voorbeelden van aspecten waar het vertrouwen niet voldoende kan zijn:

  • Het vertrouwen in jezelf dat je op de goede manier je feedback weet te formuleren
  • Het vertrouwen dat de ander jouw feedback kan horen en niet ontploft bij het horen van jouw boodschap
  • Het vertrouwen dat er achteraf na het geven van feedback geen vervelende sfeer gaat hangen: ‘de goede sfeer raakt dan verpest’
  • Het vertrouwen dat jullie als team allemaal willen leren van elkaar en feedback als een mogelijkheid zien om te groeien

Werken aan vertrouwen, hoe doe je dat?

Als ik een team coach in het geven van feedback, is een vast onderdeel van het traject een gesprek over het thema Samenwerken dankzij of ondanks feedback; we kijken naar de kosten en de baten. Waarom wel of niet feedback geven.
Het team gaat in gesprek over wat feedback kan opleveren, maar ook waar het mis kan gaan, waar ze bang voor zijn. Door hier samen eens een eerlijk gesprek over te voeren, ontstaat al wat vertrouwen. Door eerst in kleine groepjes en later ook met het hele team het gesprek te voeren over je zorgen, je angst en wat jij nodig hebt om goed met feedback om te kunnen gaan. Door hier je eigen kwetsbaarheid te laten zien, geef je de ander vertrouwen en wordt het voor de ander makkelijker dit ook te doen. 
Het team kan vervolgens ook samen afspraken maken over de voorwaarden die nodig zijn om te gaan werken met feedback. Welke afspraken wil jullie samen maken, om te zorgen dat ieder zich genoeg op zijn gemak voelt.
Het gesprek over deze voorwaarden kan een goede tweede stap zijn.
En we kijken natuurlijk ook naar goede manieren voor het geven en het ontvangen van feedback. 

Wil je aan de slag met je team rond het thema feedback, dan kun je een bijeenkomst organiseren en in gesprek gaan rond het bovengenoemde thema. eerst in kleine groepjes en vervolgens met het hele team kijken naar de opbrengst uit de kleine groepjes. Waar herkennen jullie elkaars punten, waar zijn er verschillen?
Welke regels kun je samen opstellen voor het geven en ontvangen van feedback? En je kunt samen het gesprek aan gaan over het 'waartoe'. Waarom geef je elkaar feedback, wat wil je daarmee bereiken.
Als je het samen eens bent over die intenties om feedback te geven binnen het team, heb je al een stevige bodem gelegd. Je hebt dan gelijktijdig gewerkt aan het vergroten van het onderling vertrouwen. Het vertrouwen dat iedereen met dezelfde goede intenties met feedback bezig is.

Wil je liever een dag onder begeleiding aan de slag met feedback? Neem dan contact met ons op, we kijken dan samen welke aanpak past bij jou team, wat er nodig is.