De kunst jezelf en anderen te leiden

Leiding geven aan anderen is geen eenvoudige taak. Want als leidinggevende komen er vaak veel, diverse vraagstukken op je bord. Medewerkers hebben vragen, verwachtingen, doelen, problemen. En met sommige daarvan, komen ze voor de oplossing bij jou.

Ze verwachten van jou antwoorden, steun, begrip, duidelijkheid, dat je keuzes maakt en ga zo maar door. En wat doet dat vervolgens met jou, als er een appél op je wordt gedaan. Kijk je naar wat de medewerker nodig heeft en pas je je reactie daarop aan? Schiet je in de stress, krijg je soms de neiging het probleem op te lossen, het over te nemen, of zeg je iets als; ‘los het maar op, ik hoor wel hoe het afloopt’.

Waarschijnlijk probeer je te kijken naar wat de medewerker nodig heeft, wat het beste bij zijn/haar vraag gaat werken.

In veel organisaties wordt steeds meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van medewerkers. Medewerkers worden geacht meer verantwoordelijkheid te nemen, meer dingen zelf te beslissen. Maar dat is voor menig medewerkers nog niet zo simpel. Zeker als je dat niet gewend bent, als vorige leidinggevenden dat voor jou deden.

Themagecentreerde Interactie is een methodiek en een gedachtengoed om het persoonlijk leiderschap van mensen te ontwikkelen.

Ruth Cohn, de grondlegger van TGI, onderscheid zegt over persoonlijk leiderschap:

Leid jezelf bewust: kijk naar binnen hoe het er in jezelf uitziet, wat je zou willen en wat je moet. En kijk naar buiten, wat daar speelt en beslis dan, alle gegevens overziende, wat en hoe je iets wilt doen.

Om jezelf te helpen dit proces zorgvuldig te doen, kun je gebruik maken van de volgende vragen:

 • Wat zou ik willen en wat heb ik nodig?
 • Wat willen de anderen en wat hebben zij nodig?
 • Wat vereist de taak?
 • Welke eisen, geboden mogelijkheden of belemmeringen zie ik in de context?

Dus in het geval van de medewerker die bij jou komt met zijn probleem, gaat het om vragen als:

 • Wat gebeurt er in mij door die vraag? Wat wil ik? Wat heb ik nodig?
 • Wat heeft de medewerker nodig? Hoeveel kan hijzelf, wat kan hij (nog) niet?
 • Het is mijn taak om de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van mijn medewerkers te stimuleren; hoe past dat nu? Wat helpt die ontwikkeling bij deze medewerker. Doe ik niet teveel of juist te weinig?
 • En als ik kijk naar onze taak binnen de organisatie; komt het project in gevaar?
 • En kijkend naar de context, onze organisatie, wat zegt me dat over deze situatie?

Persoonlijk leiderschap gaat dus over het kennen van jezelf, je verlangens, je angsten, je kwaliteiten en valkuilen. Over herkennen wat je voelt. Het gaat ook over het kijken naar anderen, waarnemen, observeren, jezelf in de ander verplaatsen. Besluiten wat je doet of wat je niet doet, nadat je gekeken hebt met een brede blik. Een brede blik doordat je kijkt naar 4 factoren; jezelf, maar ook naar de ander(en), de taak en de context. En het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Het nemen van zoveel verantwoordelijkheid als je kunt nemen, nadat je hebt gekeken naar alle 4 factoren. Het betekent dat het ook past bij persoonlijk leiderschap wanneer je beslist waar je wel maar ook waar je geen verantwoordelijkheid voor kunt nemen, bijv. omdat jouw expertise te kort schiet bij vraagstuk wat zich aandient, of omdat de verantwoordelijkheid bij iemand anders ligt.

Zowel in het leiden van jezelf als het leiden van anderen zijn er nogal wat vragen die je moet beantwoorden vanuit je persoonlijk leiderschap, wanneer in je in een wat lastiger situatie zit.

Ik denk bijvoorbeeld aan de vragen als:

 • Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Wanneer zeg ik wat?
 • Doe ik te weinig of doe ik teveel in het contact met mijn medewerker?
 • Hoeveel laat ik van mezelf zien, wat ik slim? Ben ik niet te open, of juist te gesloten?

In een volgende nieuwsbrief zal ik verder ingaan op die vragen, naar manieren om die vragen te beantwoorden, in lijn met jouw eigen persoonlijk leiderschap. En uitgaande van het gegeven dat je ook bij anderen hun persoonlijk leiderschap graag ziet ontwikkelen en daar aan wilt bijdragen.

Wil je alvast meer lezen over Themagecentreerde Interactie? Kijk dan even op onze site, of via deze link

En wil je meer weten wat TGI voor de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van je medewerkers kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.